Προκοπία

Προκοπία
Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, σύζυγος του αυτοκράτορα Μιχαήλ Ραγκαβέ (811 – 813). Φιλόδοξη και πολυμαθής καθώς ήταν, πολύ γρήγορα έγινε ο πραγματικός διαχειριστής της βασιλικής εξουσίας, εξαιτίας του αδύνατου χαρακτήρα του συζύγου της, τον οποίο μάλιστα συνόδευε σε όλες του τις εκστρατείες. Το γεγονός αυτό προκάλεσε επανειλημμένα την αντίδραση του στρατού, που την αποδοκίμαζε για την παρουσία της ανάμεσά του. Όταν ο Μιχαήλ, μετά τις συνεχείς ήττες του, αποφάσισε να παραιτηθεί υπέρ του στρατηγού Λέοντα του Αρμενίου, η Π. προσπάθησε να υπερασπιστεί ένοπλα τον θρόνο, αλλά απέτυχε. Ύστερα από αυτό, η Π. κλείστηκε με τη βία από τον Λέοντα σε ένα μοναστήρι και έζησε την υπόλοιπη ζωή της στην αφάνεια.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • προκοπία — προκοπίᾱ , προκοπιάω labour pres imperat act 2nd sg προκοπίᾱ , προκοπιάω labour imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προκοπίαν — προκοπίᾱν , προκοπιάω labour imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) προκοπίᾱν , προκοπιάω labour imperf ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προκοπίας — προκοπίᾱς , προκοπιάω labour imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ραγκαβές Μιχαήλ A’ — (811 813). Αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Καταγόταν από επιφανή οικογένεια της Κωνσταντινούπολης και σύζυγός του ήταν η Προκοπία, θυγατέρα του γενικού λογοθέτη Νικηφόρου. Μετά την τελευταία εκστρατεία του Νικηφόρου εναντίον των Βουλγάρων, στη… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”